AddThis Social Bookmark Button

Altijd bereikbaar

Als grootste fractie in de Deventer raad zoeken we nadrukkelijk het contact met de inwoners. Gemeentebelang staat open voor vragen en wensen uit de samenleving. Via de maandelijkse inloopavonden of het directe contact met onze raadsleden.

Zie “contact”.

MarcelBehoud van een goede leefomgeving

Gemeentebelang feliciteert het college met een degelijke en sluitende begroting, die door een overgrote meerderheid van de raad is aangenomen. Er blijven wel zorgpunten zoals de grondexploitatie (achterblijven grondverkopen) en het sociale domein (onzekere tijden). We zijn blij te constateren dat binnen de beperkte financiële ruimte toch mogelijkheden zijn om- aan de slag te gaan om meer mensen aan het werk te krijgen en te investeren in onkruidbestrijding en aanpak zwerfafval. We lopen als gemeente voorop met de implementatie van de omgevingswet en leveren een goede innovatieve bijdrage met de ontwikkeling van de Poort van Deventer. Het Speelgoedmuseum krijgt de kans om verder te gaan met het ontwikkelen van toekomstplannen. Als Gemeentebelang hebben we het tijdens de begrotingsbehandeling voor elkaar gekregen dat het burgerloket in Schalkhaar geopend blijft. Ook kregen we steun voor onze voorstellen, wensen en bedenkingen over onder meer de schuldhulpverlening en het uitwerken van mogelijkheden om de afvalstoffenkosten te verlagen.

Gemeentebelang is blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het creëren en behouden van een goede leefomgeving.

Het bestuursakkoord

Na de fantastische verkiezingsoverwinning van 19 maart 2014 nam Gemeentebelang het initiatief voor het vormen van een nieuw college. Zes weken later presenteerde de partij samen met de PvdA, het CDA, en D66 het coalitieakkoord “Voor elkaar”. Hierin is de koers voor de komende vier jaar in hoofdlijnen vastgelegd. Een samenwerking aangaan betekent dat je probeert het uiterste te bereiken waarbij een compromis soms het maximaal haalbare is.

- Naar collegeakkoord

Wat staat er op de politieke agenda?

Wilt u weten welke onderwerpen op dit moment actueel zijn, kijk dan op de site van de Deventer gemeenteraad. Hier vindt u de agenda. Door op een bijeenkomst van de gemeenteraad te klikken, ziet u alle bijbehorende stukken.

Hoe kunt u uw stem laten horen?

Er zijn verschillende manieren om de raadsleden te laten weten hoe u over een bepaald onderwerp denkt.

- Bezoek de inloopavonden van Gemeentebelang, die maandelijks op een andere locatie binnen de gemeente Deventer worden gehouden.
De data vindt u op deze site.

- Neem rechtstreeks contact op met de fractieleden van Gemeentebelang.
Hun contactgegevens en werkgebieden staan eveneens op deze site, onder het kopje “raadsfractie”

- Presenteer uw idee op de motiemarkt, maak er raadsleden enthousiast voor en werk het samen uit tot een motie.  Alle informatie vindt u hier

- Bezoek de vergaderingen van de gemeenteraad. De mogelijkheden tot inspreken staan beschreven op de site van de Deventer Gemeenteraad.

Link

Speciaal voor leden:
Nieuwsbrief

Word Lid

meeting agenda

Agenda inloopavonden
19:30 - 20:00

20 februari
Buurthuiskamer Zandweerd
Albert Cuypstraat 11, Deventer

Who's Online

We hebben 20 gasten en geen leden online

Copyright © 2011 - Gemeentebelangdeventer, Alle rechten voorbehouden.
ontwerp & realisatie: DRIVe back-end